Systeem vereisten

Om Traffic te kunnen gebruiken is een PC/Laptop met minimaal Windows XP Servicepack III of Windows NT 4.0 benodigd*. Windows 7.0 of hoger wordt aanbevolen.
*) Een systeem waarop dit draait werkt Traffic, maar voor het gebruiken van een kaartendienst binnen de maatregelen is (minimaal) Windows 7.0 noodzakelijk. Daarnaast moet het systeem verbinding hebben met het internet.
. Het werkt NIET op andere systemen zoals Mac of een Android aangedreven apparaat!

Traffic - Software voor Verkeersregelaars en Seingevers. Kopierechten voorbehouden 2015-2022 - VKR Traffic.