Traffic

 Diensten/a>GeschiedenisContactArtikelenSoftwareDownloadF.A.Q.Beta Hoek 

Welkom op de site van VKR Traffic Verkeerstechnische Diensten.


Het softwarepakket Traffic wordt geschreven met Microsoft Visual Studio. Delen van deze software maakt gebruik van Openstreetmap voor het presenteren van de kaarten onder CC BY-SA Licentie. Op de software en bijbehorende afbeeldingen en documentatie berust kopierecht en mag niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur worden gedistributeerd op welke wijze dan ook.

Dit unieke softwarepakket voor zowel de Nederlandse Verkeersregelaar alsmede de Belgische Seingevers is in ontwikkeling.

Uiteindelijk zal Traffic naast de gratis versie ook te koop aangeboden worden als lite-, standaard-, plus-, en pro-versie. Elke versie zal zo zijn eigen beperkingen hebben. De Pro-versie kent een beperking tot bijvoorbeeld 999 regelaars, 999 klanten en 9999 evenementen en heeft als extra op de andere versies de mogelijkheid om via een netwerk te werken.
Hieronder een tabel met de bestaande licenties en zijn beperkingen.
Gratis Lite Standaard Plus Pro
Organisaties 25 49 499 499 999
Regelaars 25 49 499 499 999
Evenementen 25 49 499 999 9999
Posten per evenement 25 49 98 98 98
Evenementen per organisatie 25 99 499 499 999
Vergoedingen per regelaar 25 499 999 999 999
Facturen 25 499 999 999 9999
Netwerk Nee Nee Nee Nee Ja
Centrale Nee Nee * * *


Wij accepteren de volgende betaalmethodes:


SepaDirect


Traffic bestaat uit 4 programma's. Het basisprogramma Traffic.exe voor de algemene administratie en verkeersplan / signalisatieplan is beschikbaar als proefversie. Verder bestaat er nog een TrafficBkk.exe voor de boekhouding, TrafficCmk.exe* tbv de centralist waarmee videobeelden van de VKR-camera in een oogopslag te volgen is en opgeslagen kan worden en audio rechtstreeks vanaf de mobilofoon wordt opgenomen en TrafficSrv.exe welke als server fungeert voor de eerder genoemde programma's. Er wordt ook aan gedacht om een app beschikbaar te stellen voor op de mobile telefoon om ten tijde van een evenement info over de posten snel ter inzage te kunnen hebben.

Op dit moment is de software uitsluitend beschikbaar als gratis-versie en zijn het aantal te beheren regelaars, organisaties en evenementen beperkt tot een aantal van 25. Het kent geen beperking op de duur dat het programma gebruikt kan worden.

Een select aantal betatesters hebben de mogelijkheid om vrijwel onbeperkt de software te gebruiken inclusief de netwerk functionaliteit waardoor de gegevens onderling uitwisselbaar zijn met meerdere stafmedewerkers van een organisatie. Na aanmelding ontvangen Betatesters een licentiecode welke gedurende de Betaperiode geldig blijft.

Het basisprogramma heeft schermen voor het beheer van de regelaars compleet met instructie verklaringen voor evenementen verkeersregelaars en certificaten voor beroeps verkeersregelaars onder het knopje "scholing" waar ook passen afgedrukt kunnen worden. Onder het knopje "vergoedingen" kan snel inzage worden gegeven in het aantal inzetten en indien van toepassing hoeveel inzet-, en reiskostenvergoeding daar tegen over staat. In het scherm organisaties is het beheer van de klanten ondergebracht met koppelingen naar de voor de klant uit te voeren of gevoerde opdrachten. Tevens is er een scherm met daarin alle evenementen en bijbehorende post-, en taakinstructies en verkeersmaatregelen. Apart vanuit het evenementenscherm is een overzichtskaart - gebaseerd op de GPS-coordinaten per plaats - op te roepen met daarin een totaalplaatje met aanrijroutes voor bezoekers, hulpdiensten, de afzettingen en omleidingsborden.
Het boekhoudprogramma bevat allerlei onderdelen voor de financiele administratie onderverdeeld in Debiteuren (inkoop en vergoedingen gescheiden), Crediteuren en een jaaroverzicht. In deze fase is expres het gedeelte loonbelasting en BTW achterwege gelaten omdat we ons eerst willen richten op vrijwillige organisaties. Bovendien is dat met loonheffingen etc een veel complexere situatie waar wij geen expertise in hebben.
Het centralistenprogramma* koppelt indien beschikbaar aan elke verkeersregelaar / seingever de bijbehorende bodycam en slaat deze beelden gecomprimeerd op zodat achteraf mogelijk kan dienen als bewijsmateriaal of voor trainingsdoeleinden. Als de audiouitgang van de mobilofoon wordt aangesloten op bv. een laptop waar TrafficCmK actief is kunnen de gesprekken welke over de ether plaatsvinden worden opgenomen. Bovendien kan het via de server SMS-service berichten versturen zodat 1 enkel bericht naar alle regelaars wordt verzonden.
De server kan fungeren als programma alsmede als service. Het heeft allerlei beveiligingsfuncties zoals het vragen om een wachtwoord en toegestaande of juist uitgesloten ipnummer(s) waardoor de gegevens niet onbevoegd geraadpleegd kunnen worden.

Traffic maakt zich sterk voor het compleet beheren en plannen van de verkeersmaatregelen en inzetten van dienstdoende medewerkers zonder ingewikkeld, maar vooral kostbaar CAD-programma en de volledige nazorg zoals de facturering en het betalen van de vergoedingen.

De huidige versie is 0.84.xx.Traffic - Software voor Verkeersregelaars en Seingevers. Aantal bezoekers: 5236 - VKR Traffic. [privacy-statement]