VKR Traffic
  Intro Geschiedenis Contact Traffic Software Verkeersregelaars Verkeersmaatregelen Vacatures  


Soorten Verkeersregelaars
Er wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen beroepsmatige verkeersregelaars die landelijk zijn aangesteld en de evenementenverkeersregelaars die door de burgemeester van de gemeente wordt aangesteld voor een bepaald evenement. Beide hebben andere bevoegdheden of beperkingen.

Alle weggebruikers zijn wettelijk verplicht de aanwijzingen van bevoegde en als zodanig herkenbare verkeersregelaar op te volgen.
Het kan voorkomen dat de bestuurder net even dat beetje extra uitleg nodig heeft zodat die zijn weg spoedig kan hervatten in de juiste richting. Doorstroming het belangrijkste voor prioriteitsvoertuigen (Ambulance/Brandweer/Politie/Handhavers van ProRail en RWS). Die geven we daarom zoveel als mogelijk voorrang op het overige verkeer. Of een verkeersregelaar bevoegd is hangt af van een aantal aspecten zoals wie de wegebeerder is. De wegbeheerder van een N-Weg is de provincie. Om daarop het verkeer te mogen regelen moet men landelijk zijn aangesteld een aanstelling van de gemeente is hier niet geldig. Van een andere openbare weg binnen de gemeente is de gemeente de beheerder. Dit kan ook een weg parallel aan een N-weg gelegen weg zijn. De gemeente kan hiervoor een evenementen verkeersregelaar aanstellen.
VKR Traffic helpt u graag bij uw keuze te maken welk soort verkeersregelaars wij kunnen leveren en waar deze ingezet dient te worden worden.
Beroepsmatige verkeersregelaars

Een beroepsmatige verkeersregelaar is bevoegd het verkeer te regelen op alle wegen zolang het geen autosnelweg is. Op dat laatste geldt een uitzondering als hij/zij onder toezicht staat van een inspecteur van Rijkswaterstaat. Na het succesvol voltooien van een praktijkexamen ontvangt men een aanstellingspas waarmee de verkeersregelaar kan aantonen aangesteld te zijn.
Hij/zij mag dit regelen naar eigen inzicht. Beroepsmatige verkeersregelaars worden vaak bij tijdelijke maatregelen (infra) en/of tijdens evenementen op aandachtspunten ingezet.

Evenementen verkeersregelaars

Zij mogen dit regelen zoals en op de lokatie bepaald in de post- en taakinstructie en alleen dan! Wettelijk gezien staat de evenementenverkeersregelaars onder toezicht van de Politie. De aanstelling gaat via de burgemeester van de gemeente nadat hij/zij een online cursus heeft met succes heeft gevolgd en is alleen geldig op de dag van het evenement tussen de tijden die op de postinstructie staan vermeldt. Het voordeel van evenementenverkeersregelaars is de veel lagere kosten en de veelal lokale wegbekendheid plus betrokkenheid bij de organisatie/het doel. Vaak doen ze deze taken als vrijwilliger om een extraatje te verdienen en omdat ze het leuk en gezellig vinden.

Prijzen

Wij hanteren vaste prijzen per uur/per persoon. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een prijsopgave.

Spoed
VKR Traffic - Verkeerstechnische Diensten. Aantal bezoekers: 1419 - VKR Traffic. [privacy-statement]