VKR Traffic
  Intro Geschiedenis Contact Traffic Software Verkeersregelaars Verkeersmaatregelen Vacatures  


'Privacy statement : VKR Traffic'

Definities

In dit Privacystatement voor informatiediensten van VKR Traffic worden de volgende termen gebruikt:

 • 'U' of 'gebruiker': een persoon die gebruik maakt van een informatiedienst van VKR Traffic, een informatiedienst van VKR Traffic aanvraagt, of zich hiervoor registreert.
 • 'Wij' of 'ons': VKR-Traffic.
 • 'Dienst':  De VKR Traffic informatiediensten waarover in dit Privacystatement geschreven wordt.
 • 'Account' of 'user account': een abonnement dat de gebruiker via persoonlijke gegevens toegang geeft tot de informatiedienst.
 • 'Persoonlijke informatie': alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren.

Privacy

VKR Traffic respecteert uw privacy en doet er alles aan om  de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen.

Het opslaan van informatie

VKR Traffic slaat persoonlijke informatie op wanneer u zich registreert voor bepaalde VKR Traffic producten of diensten, als u zich aanmeldt voor een mailinglist, of wanneer u uw informatie om andere redenen aan VKR Traffic verstrekt. We kunnen de gegevens die u voor uw account verstrekt, combineren met informatie van andere VKR Trafficdiensten of van andere partijen. Dit doen we alleen om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, en als de gegevensopslag is gebeurd in overeenstemming met dit Privacystatement en de wetten die hiervoor gelden.

Als we persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doelen dan die beschreven staan in dit Privacystatement of in de voorwaarden  van de specifieke dienst, dan melden we dat. Hierbij kunt u vooraf aangeven dat u het gebruik van persoonlijke informatie voor die andere doelen niet toestaat. Wij zullen ook geen gevoelige informatie verzamelen of gebruiken voor andere doelen dan beschreven in dit Privacystatement of in de voorwaarden van de specifieke dienst, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben gekregen.

Kennisgeving

Als we persoonlijke informatie opslaan, stellen we u op de hoogte van het opslaan. VKR Traffic deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, behalve in de situaties die beschreven staan in ‘Het delen van informatie en openbaarmaking’. Als u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, kunnen we die informatie wel overdragen aan anderen binnen VKR Traffic, of aan samenwerkende partijen.

Het gebruik van informatie

VKR Traffic gebruikt informatie die we opslaan voor verschillende doelen:

 • om te voldoen aan uw verzoeken om bepaalde producten en diensten,
 • om het gebruik van uw VKR Traffic producten of diensten te personaliseren,
 • om u op de hoogte te houden over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie die interessant voor u kan zijn,
 • om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op uw wensen en behoeften.

Het delen van informatie

Uw persoonlijke gegevens worden nooit buiten VKR Traffic gedeeld zonder uw toestemming, behalve in sommige situaties. VKR Traffic kan uw persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of mensen sturen in de volgende gevallen:

 • u heeft toestemming gegeven om de informatie te delen;
 • VKR Traffic wil u het product of de dienst die u hebt aangevraagd te leveren. Hiervoor kunnen we de gegevens ook doorgeven aan de bedrijven die in opdracht van VKR Traffic de diensten leveren. We verstrekken aan die bedrijven alleen de informatie die ze nodig hebben om de dienst te leveren. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken:
 • Om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten, software-updates, speciale aanbiedingen en interessante informatie van VKR Traffic en zakenpartners. Onze partners  zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als ze zich hier niet aan houden, kunnen maatregelen als ontslag en gerechtelijke vervolging volgen.

VKR Traffic zal uw persoonlijke gegevens ook delen of openbaar maken  als de wet dit van ons vraagt, om onze Algemene voorwaarden te bekrachtigen , of als er omstandigheden zijn die de veiligheid van mensen of de diensten van VKR Traffic in gevaar brengen.

Informatiebeveiliging

We treffen alle nodige beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens te voorkomen. Hiervoor controleren we intern onze opslag en verwerking van gegevens, en onze beveiligingsmaatregelen. Hierbij horen ook fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot de systemen waarop we persoonlijke gegevens bewaren.

Integer omgaan met gegevens

VKR Traffic verwerkt persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doelen waarvoor ze zijn opgeslagen: en in overeenstemming met dit Privacystatement of het privacystatement van een specifieke dienst. Wij evalueren onze methoden voor gegevensverzameling continu om ervoor te zorgen dat we de gegevens alleen verzamelen, opslaan en verwerken om onze diensten te verlenen en te verbeteren. Daarbij zorgen we er ook voor dat de persoonlijke gegevens die we verwerken correct, volledig en actueel zijn, maar onze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om hun persoonlijke gegevens up to date te houden.

Cookies

Als u online een VKR Traffic product bezoekt,  verzenden we één of meer cookies – een klein bestand dat uw browser identificeert – naar uw computer. Met cookies leren we de voorkeuren en gewoonten van gebruikers kennen, zoals de manier waarop mensen zoeken. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd, of dat u een melding ontvangt wanneer een cookie wordt verzonden.

Log informatie

Wanneer u informatiediensten van VKR Traffic gebruikt, zullen onze servers automatisch de informatie opslaan die uw browser verzendt als u een website bezoekt. Deze ‘server logs’ kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, IP-adres, het type browser, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies die uw browser kunnen identificeren. 

Handhaving

VKR Traffic beoordeelt regelmatig de naleving van dit Privacystatement. Heeft u vragen of opmerkingen heeft over dit statement of de manier waarop VKR Traffic omgaat met persoonlijke informatie? Neem dan contact met ons op via www.vkr-traffic.eu of door te schrijven naar VKR Traffic, W. de Zwijgerlaan 20 3738 DV Maartensdijk, Nederland.

Veranderingen in het Privacystatement

Dit privacystatement kan veranderen. Uw rechten die hieronder vallen veranderen we niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Al verwachten we dat dit niet vaak voorkomt, we zullen elke wijziging in het Privacystatement op deze pagina  weergeven. Als het om grotere of belangrijke wijzigingen gaat, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail.
VKR Traffic - Verkeerstechnische Diensten. Aantal bezoekers: 515 - VKR Traffic. [privacy-statement]