VKR Traffic
  Intro Geschiedenis Contact Traffic Software Verkeersregelaars Verkeersmaatregelen Vacatures  


Soorten (tijdelijke) maatregelen

Knipperlicht op zonneenergie
Het verschilt per situatie of er een maatregel genomen moet worden om bijvoorbeeld een deel van een weg afgesloten moet worden en of extra maatregelen nodig zijn om het voor de mensen op de werkplek en de weggebruikers het veiliger maken. De extra maatregel kan bijvoorbeeld het inzetten van verkeersregelaars zijn en/of een omleiding VKR Traffic helpt u graag bij het uitwerken en uitvoeren van de tijdelijke maatregel maken met of zonder verkeersregelaars.
Goed om te weten is dat VKR Traffic streeft naar duurzaamheid en langzamerhand steeds meer gebruik maakt van verkeersborden van hergebruikt HDPE en/of aluminium die tijdens de productie een negatieve(!) CO2-footprint op van minimaal -2,95 (kg CO2-eq) per verkeersbord. Er wordt per geproduceerd bord dus meer CO2 uit de atmosfeer opgenomen wordt dan dat eraan wordt toegevoegd. Onze knipperlicht installaties maken gebruik van zonneenergie en ons voornaamste transport middel rijdt op LPG waardoor we op allerlei mogelijke manieren rekening houden met het milieu.
Afzettingen

Bij een afzetting denkt men vaak dat de gehele weg afgesloten is, maar het kan net zo goed alleen een bepaald stuk zijn wat gesloten is waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk is voor een aantal of alle weggebruikers. Zo ook kan het een kant van de weg betreffen omdat daar juist de werkzaamheden plaatsvinden die veilig moeten zijn.
Het kan ook nodig zijn dat de doorstroming te veel wordt belemmerd door de maatregelen dat er een omleiding ingezet moet worden. Om dat veilig te laten plaatsvinden zijn er wat richtlijnen waar wij ons aan houden.
Wij beschikken over voldoende schrikhekken met bebording, pilonnen, schilden, attentie knipperlampen met eigen stroomvoorziening enz.

Omleidingen

Omleidingen moeten soms omdat anders in een bepaald gebied rondom de werkzaamheden een infarct kan voorkomen. Andersom zijn ze zeer handig om bepaalde verkeerstromen te bewerkstellen bijvoorbeeld naar een parkeerplaats voor bezoekers terwijl de stromingen naar een Kiss&Ride of parkeren voor minder validen gescheiden gehouden kan worden. Of stromen die juist zorgen voor een vlotte afvoer.
Meestal worden de omleidingen aan het begin van een stroming aangegeven met grote vierkant gele retroreflecteerde bord met daarin bijvoorbeeld de tekst 'volg A' en dan telkens met gele pijlen en de letter van de omleiding erin. U kunt er echter ook voor kiezen om het eerste bord van de verkeerstroom meer in de style van het evenement te maken zodat gelijk alle voorbijgangers op de hoogte zijn dat er een evenement gaande is of staat te komen.

Tarieven

Wij hanteren vaste prijzen per dag / per bord/schrikhek. Daarvoor leveren we ze en halen ze na afloop weer op. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een prijsopgave.VKR Traffic - Verkeerstechnische Diensten. Aantal bezoekers: 1417 - VKR Traffic. [privacy-statement]